Hvit.png

      from the untouched barents

VÅRT ANSVAR

VÅR PLANET, JORDEN

I førstelinjen for klimaendringer blir havet, kystlinjen og kystnære fellesskap disproporsjonalt påvirket av økende karbondioksid (CO2) og utslipp av andre drivhusgasser (GHG) fra menneskelig aktivitet. 


Havet spiller en sentral rolle i å regulere klimaet på jorden. Fifth Assessment Report fra Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) avslørte i 2013 at havet så langt har absorbert 93% av den ekstra energien fra økt drivhuseffekt, med oppvarming nå observert så dypt som på 1000 meter.


Atmosfærisk oppvarming fører til smelting av isbreer og is, hvilket fører til økte havnivåer med stor påvirkning på kystlinjene. Vi må ta bare på hånden som mater oss. 

pexels-valentin-antonucci-1275393.jpg

our mission

FORPLIKTELSE

Barentine International er forpliktet til at kvaliteten på havet blir reflektert i våre produkter, og vi er lidenskapelig opptatte av miljøet, med mål om å bevare kvaliteten vi har nå og videreføre den til fremtidige generasjoner. Vi deltar i FNs mål om å redusere mengden plast og mikroplast som ender opp i marine områder i Norge. Vårt bidrag til dette øker gjennom vårt samarbeid med blant annet Grønt Punkt Norge. 

GRØNT PUNKT

NORGE

Grønt Punkt Norge er et samarbeid mellom miljøverndepartementet og norske forretninger. Avtalene har revidert og utvidet produsentenes ansvar i norske selskaper. Forretningene har en større forpliktelse på miljøfronten og det er økt fokus på miljøaspekter ved bærekraftig forpakning og resirkulering. Grønt Punkt ble etablert i 1997 og er nå ansvarlige for den daglige driften av planlegging og utførelse av resirkulering av plast-, papp- og papirinnpakning for selskaper som selger produkter til salgsmarkedet. 

pexels-akil-mazumder-1072824.jpg

SAMARBEID

Gjennom samarbeidet med Grønt Punkt Norge sikrer Barentine AS at våre interne rutiner blir overholdt gjennom aktiv innsamling av vår forpakning. Resultatet av dette er at vi bidrar til en reduksjon av over 46,000 tonn pappforpakning i året. 

Du kan også lese mer om Grønt Punkt Norge

BIDRAG

Barentine har en genuin interesse for havet. Viktigheten av retningslinjene våre påvirker industrien vår, så vi har fastsatt krav om at vår flåte alltid bruker utstyr av beste kvalitet. Dette reduserer antall fangster i feltet og unngår at utstyr forblir liggende på havbunnen. 


Spøkelsesfiske er et stort problem når det kommer til forsøpling, og hvert får dreper spøkelsesfiske tusenvis av arter i havene våre. Vi oppfordrer alle marine fartøy til å merke utstyret sitt, samt å rapportere til Global Ghost Gear Initiative dersom noe av utstyret går tapt under fisking. Vi kan gjøre mye alene, men sammen kan vi gjøre en forskjell. Hjelp oss med å hjelpe deg.